Защита на личните данни

ГЛОБАЛ спазва политиката да не споделя данни за клиентите си по какъвто и да било начин.

Събираме следните лични данни:

- Име – за счетоводни цели, печат в счетоводни документи.
- ЕГН / ЕИК / БУЛСТАТ– за счетоводни цели, печат в счетоводни документи.
- Адрес – за счетоводни цели, печат в счетоводни документи, посещение при необходимост от поддръжка / доставка от служител на Мрежата.БГ ООД или Доставчик.
- Телефон – за връзка със служители на Мрежата.БГ ООД или Доставчик (Куриер).
- Е-Мейл (електронна поща) – за връзка със служители на Мрежата.БГ ООД или Доставчик, за получаване на информация във връзка с промоции или нови функционалности в софтуера, за получаване на счетоводни документи, за потвърждаване на поръчката от КЛИЕНТА и изясняване на възникнали въпроси.

Събираме тези данни за срок от 60 календарни месеца.
Издателството се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента или информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.