Лични данни

ГЛОБАЛ спазва политиката да не споделя данни за клиентите си по какъвто и да било начин.